KOMMUNIKASJON

Facebook, twitter, Flickr, YouTube, Myspace, blogg, diskusjonsforum, debattsider. Alle disse hører til kategorien sosiale medier. Altså, her ligger det store muligheter for kommunikasjon og markedsføring. Men hvem av disse bør du velge og hvordan får nettopp du best effekt med å benytte slike kommunikasjonskanaler.

Den største grunnen til at du bør bli en del av dette sosiale samfunnet er at her blir du oppdatert og bedre kjent med verden rundt deg. Her kan du finne ut hva verden mener om dine tjenester og produkter. Her bygger du merkevaren og kommuniserer direkte med kunder.

Skrythals Reklame har kunnskapen som kreves for å veilede og geleide deg ut i den sosiale medieverden.

Om ønskelig kan vi administrere denne verden for deg.