7800 Booking

7800 BOOKING er en av de nye bedriftene innen underholdningsbransjen i Namsos. Bookingbyrået har speialisert seg på booking av artister, men driver også bandbussutleie. Vi har utviklet byråets logo. Vi er også i startgropen med hjemmeside etc.