Logodesign

logoerLogoens funksjon er at den er bedriftens ansikt utad. Logoen skal fortelle hva man driver med. Gjenspeile visjoner og verdier. En logo skal være unik, blant annet for å unngå forveksling med andre bedrifter. De beste logoer har ofte en enkel uforming, noe som gjør dem lett å huske.