En bok om sørsamisk historie og reindrift ved Namsenfjorden med omegn. Boken er støttet av Sametinget, Trøndelag Fylkeskommune, Nye Namsos kommune og Nordenfjelske Bykreditts stiftelse.

240 sider spekket med en glemt og fortrengt lokalhistorie med et rikt bildemateriale.

Forfatter: Nils Roger Duna