Sanitetsforeningene i Namsos og Skage serverer frokost til barneskoleelevene. I den forbindelse har vi laget informasjonsfoldere, plakater og matbokser <3

Fineste illustrasjonene har Margrethe Spillum tegnet.