“Livet på småbruket i «Landet i eventyret» Vi vil bli mer sjølberget. Møbeltapetsering og oppussing. Design og håndverksprodukter. Såpekokeri, fermentering og dyreliv.”

Vi har laget logo til nydeligste småbruket på Jøa.