Søstrene fra Namsos
bok / coverdesign / layout / Promo
Samer og reindrift ved Namsenfjoden
bok / coverdesign / layout / setting