Samer og reindrift ved Namsenfjoden
bok / coverdesign / layout / setting