Norske Kvinners Sanitetsforening
folder / illustrasjoner / plakater