Samer og reindrift ved Namsenfjoden
bok / coverdesign / layout / setting
Destinasjon 10
Bokdesign / layout / setting
Namsos Bys Musikkhistorie
layout / Profil / setting