Thomas Brøndbo

Brødrene Brøndbo

Etter stor suksess i Lyden av lørdag (NRK) har Thomas blitt en artist å regne med. Siste suksess for Thomas var Melodi Grand Prix. Skrythals Reklame har blant annet bistått Thomas i promotering av plate, Grand Prix-deltakelse og turnevirksomheter. Vi produserer også alt til Brødrene Brøndbos kirketurneer.

www.thomasbrondbo.no
facebook